Aktualności firmowe

Ulga abolicyjna dla pracujących za granicą do likwidacji

06.10.2020

Ministerstwo Finansów zapowiedziało likwidację ulgi abolicyjnej od stycznia 2021r. Osoby pracujące poza Polską od nowego roku podatkowego będą musiały odprowadzić podatek od dochodu osiągniętego za granicą (od należnej kwoty będzie można odliczyć wartość podatku zapłaconego w państwie, w którym osiągnięto dany dochód).

Do tej pory można było tego uniknąć dzięki tzw. uldze abolicyjnej (zwalniającej z obowiązku płacenia podatków w Polsce wszystkich, którzy przez kilka miesięcy w roku osiągali dochód za granicą, a potem wracali do kraju). Taka opcja zostanie jednak zlikwidowana, przez co podatki będziemy odprowadzać podwójnie – zarówno w kraju, w którym zarabiamy, jak i w polskim Urzędzie Skarbowym.

Zmiana ma polegać na tym, że dochody osiągane za granicą będą sumowane z tymi, które uzyskano w Polsce, a od całej kwoty będzie naliczany podatek PIT.

Jeśli wykażemy, że zapłaciliśmy podatek w kraju, w którym pracowaliśmy, będziemy mogli odliczyć tę wartość od podatku, jaki będzie żądała od nas polska skarbówka.

To spore utrudnienie zwłaszcza dla osób zarabiających np. w Wielkiej Brytanii, gdzie kwota wolna od podatku wynosi 12,5 tys. funtów (ponad 60 tys. zł) rocznie. Oznacza to, że Polacy osiągający stosunkowo niskie dochody w Wielkiej Brytanii, którzy dotąd nie musieli odprowadzać od nich podatku, od 2021 roku będą musieli oddawać część zarobionej kwoty polskiemu fiskusowi.

Jakich źródeł dotyczy ulga?

Ulgę abolicyjną zastosuje się do przychodów z:

  • umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
  • działalności wykonywanej osobiście,
  • działalności gospodarczej,
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.